مسجد جامع زواره نمونه معماری دوران سلجوقی

0
220

بنای مسجد جامع زواره دربخش مرکزی زواره، در ۱۵ کیلومتری شمال خاوری اردستان واقع شده و با توجه به مدارک موجود، اولین مسجد چهار ایوانی ایران است که در دوره سلجوقی ساخته شده و اصالت خود را به نحو شایسته‌ای محفوظ داشته است. این مسجد به وسعت حدود ۱۲۰۰ مترمربع با مصالح آجر و سنگ و گچ و خاک و با نقشه چهار ایوانی و طرح مستطیلشکل ساخته شده و مشتمل بر صحن چهار گوش، ایوان‌های چهارگانه، گنبدخانه، شبستان،رواق، سردر، مناره، محراب گچبری نفیس و کتیبه‌هایی زیباست. سطح مسجد حدود یک متر اززمین‌های اطراف مرتفع‌تر و دارای دو سردر ورودی مزین به آجرکاری و طاق نماهای درخور توجه در ضلع خاوری و باختری است.

مطالب خواندنی : بازار قزوین – یادگار دوران صفویه

از این ورودی‌ها می‌توان وارد فضای طاق دار وسپس صحن مسجد شد. صحن مسجد به ابعاد ۵/۱۶×۱۸ متر در چهار طرف دارای ایوان و دهانههای طاق دار است. کف صحن با آجر و سنگ فرش شده است. بر پیشانی نمای صحن، کتیبه بنایمسجد را به خط کوفی و با آجر تراش به صورت سرتاسری نوشته‌اند که متأسفانه بخش عمدهآن از بین رفته است. با توجه به ریختگی‌های موجود به یقین نمی ‌توان از بانی و سالتاریخ آن سخن گفت، اما به نظر آندره گدار با توجه به موقعیت قرارگیری حروف تاریخی،تاریخ بنا نمی ‌تواند جز (۵۳۰هـ . ق) باشد. همچنین با توجه به مشابهت بسیار اینمسجد با مسجد جامع اردستان و هم زمانی تقریبی آنها و وجود کلمه «احمد» در کتیبهجامع زواره، به احتمال زیاد، بانی آن همان بانی مسجد جامع اردستان (ابوطاهر بنغالی) بوده است.

mag.bazarparvane

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here