مرکز فروش صنایع دستی ایران در بازار هلند ایجاد می شود

0
312

نشریه پروانه . 

بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی رییس سازمان میراث فرهنگی با حضور در غرفه خبرگزاری شبستان در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور درخصوص گسترش فعالیت صنایع دستی و ایجاد مرکز فروش بین المللی پس از اجرایی شدن برجام گفت: در بحث برجام یکی از مهمترین امتیازاتی که قرار است بگیریم دسترسی به بازارهای اروپایی و آمریکایی است که پیش از برجام به دلیل تحریمها این دسترسی ها را نداشتیم امیدواریم که وضعیت جدید پسابرجام در معادلات خودش بازگشت به رتبه فروش صنایع دست پیش از تحریمها در این بازارها برای ما را فراهم کند.

وی راجع به خروج هنرمندان صنایع دستی در دوران تحریمها از ایران توضیح داد: اینها تعدادشان بسیار کم است و توجه ما بیشتر به کسانی است که در حوزه صنایع دستی در داخل کشور فعالیت داشته اند و اشتغالشان به دلیل تحریمها به خطر افتاده بود و تلاش می کنیم با صادرات اشتغال آنها را فراهم کنیم.

نامور مطلق با اظهار اینکه در این مدت هم نتوانسته‌ایم بازارهای اروپایی و امریکایی دسترسی یافته ایم اعلام کرد: مرکز فروش صنایع دستی ایران در هلند ایجاد شده و آمریکا و انگلیس که تا سال گذشته تا بیش از ۵۰ درصد بازارهای صنایع دستی را در اختیار داشتند امروز به زیر ده درصد رسیده اند خاطرنشان کرد: این نشان از حضور پررنگ ما در بازارهای صنایع دستی در انگلیس و آمریکا دارد که رشد جهشی داشته‌ایم.

رایزنی برای ایجاد مرکز فروش بین المللی بیشتر

معاون صنایع دستی عنوان کرد: ما در تلاشیم در رایزنی های اجرایی شدن برجام بتوانیم مرکز فروش صنایع دستی بیشتری در بازارهای بین المللی به دست آوریم.

وی راجع به هنرهای از دست رفته در صنایع دستی نیز توضیح داد: هنری که تمام شاخصه ها را داشته باشد از بین نمی رود هنرهای از دست رفته احتمالاً مشکلاتی داشته‌اند مثلاً برخی از آنها دوره شان تمام شده و هنرهای تازه جایگزینشان شده.

نامور مطلق،‌ تاکید کرد: امابرخی از هنرها هم که به دلیل بی توجهی مدیران از بین رفته برای احیایشان تلاش می کنیم و هنرهایی که زمانشان گذشته را نیز باید به موزه بسپاریم و جایشان را با هنرهای جدید پر کنیم.

منبع: خبرگزاری شبستان

ارسال دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here